Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 212708Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 5 september 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Bestuur/Financiën

op: donderdag 5 september 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen / zaal Leuvenheim

 

Agendapunten

De eerste 6 agendapunten zijn gecombineerd met beide fora in de raadzaal

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

 

Raadsvoorstellen

7. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie

8. Communicatiebeleidsplan

9. Verzoek Lening Brummen Energie

10. Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Brummen 2019

11. Vergaderschema 2020

12. Sluiting