Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2019, 212503Beschikkingen | aanvraagVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Uitwellingerga, Buorren 29 het verbouwen en vergroten van de woning

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken:

 

Uitwellingerga, Buorren 29 OV20190547 het verbouwen en vergroten van de woning (28 juni 2019)

 

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.