Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 212494Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Kallenbroekerweg 1 Barneveld, verbouwen garage

 

Zaaknummer 2019W1981

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.