Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 212493Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Johan de Wittlaan 10 Barneveld, realiseren inrit

 

Zaaknummer 2019W1973

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.