Uitvoeren herstelwerkzaamheden Albaniëweg Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een storing in een ondergrondse 150kV kabel op de locatie Albaniëweg in Vlissingen-Oost (21-01-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven