Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 21218Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0026, Burg. Smeetsstraat 27, 6151 GM Munstergeleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): plaatsen van een erfafscheiding en het plaatsen van een houten prieeltje/afdakje in de tuin

Locatie: Burg. Smeetsstraat 27, 6151 GM Munstergeleen

Ontvangstdatum: 20/01/2019

Dossiernummer: Om19.0026

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.