Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 211991Overige besluiten van algemene strekkingCulinesse 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 3 december 2018 een verzoek ontvangen van Stichting Culinesse om een evenement te organiseren op het strand Rotterdam Nesseland en het Oeverpark.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 20 augustus 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor de periode van donderdag 29 augustus 2019 van vier uur ’s middags tot half twaalf ’s avonds , vrijdag 30 augustus van vier uur ’s middags tot twaalf ’s nachts en zaterdag 31 augustus 2019 van één uur ’s middags tot twaalf ’s nachts. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 15.000 personen dagelijks.

Het festival zal worden gehouden op het Oeverpark en het Strand Rotterdam Nesselande nabij de Corsicalaan.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf woensdag 21 augustus 2018 tot en met het aanvang van het evenement van zeven uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds.

De afbouw van dit evenement vindt plaats vanaf zondag 1 september 2019 tot en met uiterlijk 6 september 2019 van zeven uur ’s ochtends tot zes uur ‘s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.