Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2019, 211933Beschikkingen | afhandelingVerleende evenementenvergunning U19.017700, Nacht fan Boazum

Burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân maakt bekend dat er een evenementenvergunning wordt verleend:

 

- voor het evenement Nacht fan Boazum, op 5 oktober 2019, met live-muziek, waarbij tijdelijk voor de wegen De Singel en Trochsnijing een parkeerverbod geldt (26 augustus 2019).

 

U kunt de vergunning inzien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 15. Hiervoor moet u van tevoren telefonisch een afspraak maken met Team Vergunningen, +14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • uw handtekening.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft mijn besluit geldig tot ik over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en een voorlopige uitspraak doet. Hieraan zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.

 

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.