Kappen 4 bomen Vrijburgstraat/Jacoba van Beierenweg Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het kappen van 4 bomen i.v.m. rioolwerkzaamheden op de locatie Vrijburgstraat/Jacoba van Beierenweg (plan Claverveld) in Vlissingen (22-01-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven