Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 211749Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoge Broekstraat 1, 5473 XM te Heeswijk-Dinther

Het plaatsen van permanente teeltondersteunende tunnels en een waterbassin

 

Datum ontvangst: 22-08-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 4 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze