Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 211487Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND”, GEMEENTE MOERDIJK

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld omdat het vigerende bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Een actualisatie is noodzakelijk zodat de planregeling gemoderniseerd en gedigitaliseerd kan worden. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de bestaande rechten en plichten.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Iedereen kan tot en met 16 oktober 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.