Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 211405Overige besluiten van algemene strekkingTer inzage: Regionale bodemkwaliteitskaart (BKK) actualisatie 2019

Voor het digitaal inzien van de stukken verwijzen wij u naar:

https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/overige-meldingen-en-kennisgevingen/

In de periode van donderdag 29 augustus t/m 9 oktober 2019 kan iedereen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400AA te Uden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een andere uitleg kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160