Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 211399Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

16-8-2019

Drossaard 14

5403ET

Uden

wijzigen van de (oost) gevel (legalisatie)

322839

16-8-2019

Millsebaan 99

5403AA

Uden

verbouwen van een woning

322837

19-8-2019

Antoniusstraat 6

5408AN

Volkel

plaatsen van 10 terrasschermen

322844

19-8-2019

Julianastraat 15

5401HC

Uden

wijzigen van een garage naar kapsalon, wijzigen van de gevel en afwijken van het bestemmingsplan

322841

19-8-2019

Birgittinessenstraat 4

5401CA

Uden

vergroten en isoleren van de woning

322850

20-8-2019

Hurk 305

5403LD

Uden

plaatsen van een carport

322867

22-8-2019

Voortweg 8

5406VG

Uden

kappen van een boom

322948

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.