Sloopmelding: Verlengde Oosterstraat 1 en Herebinnensingel 39 en 41, 9711 GG Groningen – slopen deel pand (ontvangstdatum 16-08-2019, dossiernummer 201973557)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14 050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u ‘s middags op afspraak.

Groningen, 28 augustus 2019

Naar boven