Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 20864Overige overheidsinformatieGemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB18.0072, Bokslootweg 1 6142 AB Einighausen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende melding ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): het oprichten van een inrichting voor het ontruimen van woningen ten behoeve van de kringloop en het sorteren van afval uit die woningen

Locatie: Bokslootweg 1 6142 AB Einighausen

Ontvangst datum: 18 december 2018

Dossiernummer: AB18.0072

 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.

 

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.