Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 20847Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om18.0212, Stationsplein 12, 12 A1 t/m A10, 12 B1 t/m B10, 12 C1 t/m C10, 12 D1 t/m D8, 6131 AT Sittard en Bergstraat 37 A1 t/m A9, 37 B1 t/m B9, 37 C1 t/m C9, 6131 AV Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

 

Omschrijving activiteit(en): nieuwbouw van 65 studio’s met commerciële ruimte

Locatie: Stationsplein 12, 12 A1 t/m A10, 12 B1 t/m B10, 12 C1 t/m C10, 12 D1 t/m D8, 6131 AT Sittard en Bergstraat 37 A1 t/m A9, 37 B1 t/m B9, 37 C1 t/m C9, 6131 AV Sittard

Datum ter inzage legging: 31 januari 2019

Dossiernummer: Om18.0212

 

Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 31 januari 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, (14 046)

De stukken zijn ook in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl