Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 208390Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Grote Heide 7a, 5388 VT Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het ontwerpbesluit uitgebreide procedure:

wijzigen van gebouw 1 en mestloods

Verzenddatum: 20-08-2019

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Ontwerpbesluit

Heesch, 28 augustus 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze