Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 208246Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Strausslaan 10, 5384 CX te Heesch

Het vervangen van een dragende wand door stalen balk ( in woning)

 

Datum ontvangst: 19-08-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 augustus 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze