Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2019, 208208Beschikkingen | afhandelingHaarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 25, 2019-05757, realiseren dakopbouw met een dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 19 augustus 2019

 

Het college van B en W maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.