Sloestraat 22 in Zoutelande besluit vergunningvrij bouwen voor het realiseren van een dakkapel

Sloestraat 22 in Zoutelande besluit vergunningvrij bouwen voor het realiseren van een dakkapel

 

Wij hebben een aanvraag ontvangen voor bovenstaand project. Na het beoordelen van de aanvraag is gebleken dat het project zonder omgevingsvergunning mag worden uitgevoerd.

 

Verzenddatum 6 augustus 2019

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van een DigiD. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- reden van het bezwaar.

Het bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Als bezwaar wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

 

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen, kunt u tot 6 weken na de verzenddatum, inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

 

De openingstijden van de balie zijn:maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uurdonderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

 

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar maken bij het college. (Zie: bezwaar, beroep en voorlopige voorziening). Het besluit kan tijdens deze periode worden ingezien.

 

 

Naar boven