Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 20800Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om18.0497, Holtum-Noordweg en Leonard Langweg, 6121 PA Born

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met zes weken te verlengen.

 

Omschrijving activiteit(en): Aanvraag inritvergunning gebouw A en B gelegen aan de Holtum Noordweg en Gebouw C aan de Leonard Langweg

Locatie: Holtum-Noordweg en Leonard Langweg, 6121 PA Born

Ontvangstdatum: 4 december 2018

Dossiernummer: Om18.0497

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

.