Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 207755Overige besluiten van algemene strekkingDjemaa el Fna 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 14 december 2018 een verzoek ontvangen van Stichting Djemaa el Fna Rotterdam om een evenement te mogen organiseren in het Museumpark in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 19 augustus 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor vrijdag 20 september 2019 van vijf uur ’s middags tot elf uur ’s avonds, zaterdag 21 september 2019 van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en zondag 22 september 2019 van één uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival gelijktijdig mag bijwonen is 3.500 personen.

Het festival zal worden gehouden in het Museumpark in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf maandag 16 september 2019 t/m donderdag 19 september 2019 tussen negen uur ‘s ochtends tot zeven uur ’s avonds. De afbouw van dit evenement vindt plaats op maandag 23 september 2019 t/m vrijdag 27 september 2019 tussen negen uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.