Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 207697Beschikkingen | afhandelingOudehaske, Jousterweg 20: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190279/4412161)

Op 19 augustus 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 3 oktober 2019. De aanvraag betreft het verbouwen van de woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).