Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 20764Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om18.0411, Claudius 4, 6121 NW Born

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met zes weken te verlengen.

 

Omschrijving activiteit(en): nieuwbouw woonhuis

Locatie: Claudius 4, 6121 NW Born

Ontvangstdatum: 5 oktober 2018

Dossiernummer: Om18.0411

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

.