Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 20760Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om18.0533, Peperstraat 19, 6127 AS Grevenbicht

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): Het ombouwen van de op het eigen erf gelegen stal tot senioren woning.

Locatie: Peperstraat 19, 6127 AS Grevenbicht

Ontvangstdatum aanvraag: 27 december 2018

Dossiernummer: Om18.0533

Datum verzoek intrekken: 10 januari 2019

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.