Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 207572Beschikkingen | aanvraagBakhuizen, Heer Jacobstraat 11: aanvraag vergunning bouwen schuur met overkapping (OV 20190381/4603257)

Op 17 augustus 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een schuur met overkapping.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.