Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 207568Beschikkingen | aanvraagOudemirdum, Jan Schotanuswei 32: aanvraag vergunning vervangen reclame en bewegwijzering geldautomaat (OV 20190380/4600863)

Op 15 augustus 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het vervangen van de reclame en de bewegwijzering van de geldautomaat.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.