Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 20721Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0521, Rijksweg Noord 147, 6136 AA Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Verbouwing van een woonhuis

Locatie: Rijksweg Noord 147, 6136 AA Sittard

Ontvangstdatum: 17/12/2018

Dossiernummer: Om18.0521

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.