Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 206580Overige besluiten van algemene strekkingOverige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen

Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

4-6-2019

Oudedijk 1

5409AA

Odiliapeel

veranderen van het bedrijf

319039

23-7-2019

Voskestraat 5

5406PN

Uden

starten van een bedrijf

319033

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen Geluidontheffing

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

06-08-2019

Markt 20

5401GP

Uden

geluidontheffing voor het ten gehore brengen van muziek op 23-08-2019

322153

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen LVO (Sloopmeldingen)

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

23-07-2019

Germenzeel 500

5403XC

Uden

slopen van een school (de Palster)

321568

23-07-2019

Germenzeel 600

5403XD

Uden

slopen van een school

(de Camelot)

321569

13-08-2019

Industrielaan 31

5406XC

Uden

slopen van een luifeloverkapping

322570

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Stookontheffing

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

27-05-2019

Heikantsepad 2A

5408PX

Volkel

stookontheffing voor een kampvuur op 15-08-2019

318474

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.