Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 206577Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Ingetrokken aanvragen

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

13-8-2019

Vlasstraat 3

5403PE

Uden

tijdelijk plaatsen van een stacaravan

319940

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Beslistermijn verlengd

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

14-8-2019

Nistelrodeseweg 7A

5406PT

Uden

verbouwen van een autogarage / showroom

319993

15-8-2019

Oudedijk 47A

5409AB

Odiliapeel

afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van een horecaruimte als feestzaal

321295

16-8-2019

Zoggelstraat 9F

5404NC

UDEN

uitbreiden van de woning

320306

Procedure 4 is van toepassing

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Geweigerd

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

16-8-2019

Goudrenet 40

5401LZ

Uden

kappen van een monumentale zomereik

322449

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

14-8-2019

Artillerieweg 4

5403PB

Uden

bouwen van een woning en aanleggen van een inrit

319413

15-8-2019

Promenade 55

5401GM

Uden

plaatsen van lichtreclame

321303

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a.

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Verleend (uitgebreide procedure)

Verzend-datum besluit 

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

13-8-2019 

Hertstraat 4

5408XL

Volkel

brandveiliggebruiken van een schoolgebouw

316580

Procedures 5a en 6a zijn van toepassing

(ter inzage van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019)

De stukken en/of besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken kunt u tijdens de in de bekendmaking genoemde periode inzien op de site van de gemeente Uden.

https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzage-omgevingsvergunningen/

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen secretariaat Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Procedure 5a

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken beroep instellen. In de meeste gevallen kan dat alleen indien tegen het ontwerp van het besluit een zienswijze kenbaar is gemaakt. Het beroep kan worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. De beroepstermijn begint op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.