Gemeente Brummen - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, voor het realiseren van een zonnewijzer op de locatie bij rotonde N345 de Hoven/Zutphen, kadastraal bekend, sectie C, nummer 1618

B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen.

Status: verleend

Datum ontvangst: 30 juli 2018

Datum verzonden: 23 januari 2019

Locatie: Gemeente Brummen - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, voor het realiseren van een zonnewijzer op de locatie bij rotonde N345 de Hoven/Zutphen, kadastraal bekend, sectie C, nummer 1618

Voor: het realiseren van een zonnewijzer

Activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo)

Registratienummer: SXO-2018-0776

Inzien vergunning

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 31 januari 2019 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kan op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Tot en met donderdag 14 maart 2019 kunnen deze belanghebbenden een beroepschrift kenbaar maken bij de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 30 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven