Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 20463Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Optocht vanaf het Schutterslokaal in Hunsel

- Schutterij St. Jacobus Hunsel: Optocht vanaf het Schutterslokaal aan de Kallestraat,Jacobusstraat, Marculphusstraat, Eikesstraat en weer terug naar het schutterslokaal aan de Kallestraat op 28 april 2019. Verzenddatum 22 januari 2019.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.