Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 204490Overige besluiten van algemene strekkingVASTGESTELD WIJZIGING REGELING MELDING MISSSTANDEN VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z034377 / D304171

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

 

 

 

1. Artikel 2 lid 1 van de regeling melding misstanden als volgt te wijzigen:

Het college benoemt één interne en één externe vertrouwenspersoon integriteit te wijzigen in:

Het college benoemt minimaal één interne en één externe vertrouwenspersoon integriteit.

2. Twee medewerkers van de gemeente Brummen aan te wijzen als interne vertrouwenspersoon integriteit voor vier jaar met ingang van de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling melding misstanden.

3. Een externe aan te wijzen als externe vertrouwenspersoon integriteit.

4. De bevoegdheid tot het aanwijzen van een externe vertrouwenspersoon integriteit en externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag te mandateren aan de Algemeen Directeur / gemeentesecretaris.

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 16 juli 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, E.M. van Ooijen