Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 204437Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Napoleonsbaan Zuid 32 te Baarlo

De gemeente Peel en Maas is voornemens om een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een buitenpiste op de locatie Napoleonsbaan Zuid 32 te Baarlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1225356. De vergunning zal worden -. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels bestemmingsplan

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijzen bij ons indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het ontwerpbesluit door. De termijn voor het indienen van een zienswijze start op 17 augustus 2019 en bedraagt 6 weken.

U kunt alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking indienen als u belangehebbende bent en binnen de zienswijzetermijn een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.