Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 20419Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal – verklaring van geen bedenkingen – Herbeleving tweede wereldoorlog met overnachtingen van 25 tot en met 27 januari 2019 op de Ellerschans aan de Busstraat in Ell

- Vereniging Militaire Living History: Herbeleving tweede wereldoorlog met overnachtingen van 25 tot en met 27 januari 2019 op de Ellerschans aan de Busstraat in Ell. Verzenddatum 14 januari 2019

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.