Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 203852Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Streekdiner Zeewolde

Naam evenement: Streekdiner Zeewolde

Naam organisator: gemeente Zeewolde

Datum: 10 oktober 2019

Locatie: DSe Ravelijn (Weergang/Passage)

Zaaknummer: 27209

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 20 augustus 2019 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: