Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2019, 203561Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Sternstraat 8, 8A en 8B,1444VB Purmerend

De gemeente heeft op 13 augustus 2019 besloten de omgevingsvergunning voor Sternstraat 8, 8A en 8B,1444VB Purmerend te velenen. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het verbouwen van een woning naar 3 appartementen, het realiseren van 2 dakterassen en het wijzigen van de voorgevel (garagedeur vervangen door een pui)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 14 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.