Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 203504Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan Zwarte Molen fase 2 kavel 07, Nistelrode

Het bouwen van een vrijstaande woning met aanbouw

 

Datum ontvangst: 13-08-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 21 augustus 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze