Overeenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij enkele exploitatieovereenkomsten zijn aangegaan. Genoemde overeenkomsten hebben betrekking op de volgende locaties:

 • 1.

  Beemdstraat 6-8 Heusden;

 • 2.

  Heikamperweg 17 Heusden;

 • 3.

  Prins Bernhardstraat 19 Asten;

 • 4.

  Reeweg 3 Asten;

 • 5.

  Tureluurweg 7 Heusden;

 • 6.

  Voordeldonk-Peelkesakker Asten;

 • 7.

  Voorste Heusden 44 Heusden.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 16 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.

Naar boven