Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 20296Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw woning), Blauwververstraat ong., 6088 CC Roggel

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

- het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw woning) op het adres Blauwververstraat ong., 6088 CC Roggel, ontvangen 10 januari 2019