Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 20292Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw woonhuis), Linderveld ong., 6015 BW Neeritter

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

- het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw woonhuis) op het adres Linderveld ong., 6015 BW Neeritter, ontvangen 9 januari 2019