Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 20281Beschikkingen | aanvraag



Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (exploitatie van een hondenpension), Veldstraat 4, 6096 BJ Grathem

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (exploitatie van een hondenpension) op het adres Veldstraat 4, 6096 BJ Grathem, ontvangen 16 januari 2019