Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2019, 202784Beschikkingen | afhandelinghoek Langendam - Duinweg Zoutelande, verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Extern zaaknummer: SXO46536019

Datum besluit: 12 augustus 2019

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 15 augustus 2019 ter inzage op het gemeentehuis.

Beroep

Vanaf 15 augustus 2019 is de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen dit besluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit;

  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegenhet ontwerpbesluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De openingstijden van de balie zijn:

  • maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

  • donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

  • vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.