Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 202504Beschikkingen | afhandelingLemmer, Langestreek 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20190147/4308429)

Op 9 augustus 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 26 september 2019. De aanvraag betreft het oprichten van twee appartementen op de eerste verdieping van het pand en het realiseren van garageboxen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).