Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 202483Overige overheidsinformatiePublicatie collectes september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft een collectevergunning verleend aan:

 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Voor de periode van 29 september 2019 tot en met 5 oktober 2019

 

U kunt de collectanten vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Lees dit zorgvuldig. Wanneer u het niet vertrouwt, bel dan de politie. Voor informatie over collectes kunt u contact opnemen met het team Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer (0493) 671 212.