Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 202446Beschikkingen | aanvraagDelfstrahuizen, Marwei 61: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, gesloten bodemenergiesysteem (MB 20190147/4586801)

Op 6 augustus 2019 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van het duurzaam verwarmen en koelen van de woning.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.