Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 202278Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Derpt 8, 5476 VW Vorstenbosch.

Het apassen van een bedrijf aan de verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Datum ontvangst: 08-08-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 14 augustus 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze