Gemeenteblad van Eersel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselGemeenteblad 2019, 202197BeleidsregelsVaststelling toevoeging beleidsregels kleine afwijkingen bestemmingsplan en planschade 2015

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van deze gemeente op 6 augustus 2019 een toevoeging aan de beleidsregels kleine afwijkingen bestemmingsplannen en planschade 2015 heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. De regelgeving kan worden ingezien in het gemeentehuis.

Aan artikel 2 wordt een nieuw onderdeel II toegevoegd, dat als volgt luidt:

Voor woningen met een kleine uitbouw aan de voorzijde, waarbij het dakvlak is doorgetrokken, een uitbouw aan de voorzijde toestaan, onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de ruimtelijke uitstraling blijft gehandhaafd;

 • 2.

  de woning conform de Welstandsnota gelegen is in woongebied;

 • 3.

  er is een positief welstandsadvies;

 • 4.

  de uitbouw komt in één lijn met de bestaande uitbouw;

 • 5.

  de uitbouw wordt niet plat afgedekt.

Onderdelen II en III worden vernummerd in III en IV.

 

Meer informatie

De oorspronkelijke beleidsregels zijn geplaatst in het gemeenteblad 2015-15795.

De aanpassing van de beleidsregels zijn geplaatst in het gemeenteblad 2018-240923.

De geconsolideerde tekst is bijgevoegd.