Vaststelling toevoeging beleidsregels kleine afwijkingen bestemmingsplan en planschade 2015

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van deze gemeente op 6 augustus 2019 een toevoeging aan de beleidsregels kleine afwijkingen bestemmingsplannen en planschade 2015 heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. De regelgeving kan worden ingezien in het gemeentehuis.

Aan artikel 2 wordt een nieuw onderdeel II toegevoegd, dat als volgt luidt:

Voor woningen met een kleine uitbouw aan de voorzijde, waarbij het dakvlak is doorgetrokken, een uitbouw aan de voorzijde toestaan, onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de ruimtelijke uitstraling blijft gehandhaafd;

 • 2.

  de woning conform de Welstandsnota gelegen is in woongebied;

 • 3.

  er is een positief welstandsadvies;

 • 4.

  de uitbouw komt in één lijn met de bestaande uitbouw;

 • 5.

  de uitbouw wordt niet plat afgedekt.

Onderdelen II en III worden vernummerd in III en IV.

 

Meer informatie

De oorspronkelijke beleidsregels zijn geplaatst in het gemeenteblad 2015-15795.

De aanpassing van de beleidsregels zijn geplaatst in het gemeenteblad 2018-240923.

De geconsolideerde tekst is bijgevoegd.

 

Naar boven