Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2019, 202172Overige overheidsinformatie[Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)]

Koele koele festival in Luttenberg op 14 september

Locatie: zandkuil, Looweg 4

Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25 APV), vergunning reclameborden (art. 2.10 APV), ontheffing geluid (art. 4.6 APV), ontheffing verstrekken zwakalcoholische dranken (art. 35 Drank- en Horecawet)

Zaaknummer: 20755-2019

Datum verzending: 7 augustus 2019