Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2019, 202092Overige overheidsinformatie[Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure]

RAALTE

Brugstraat 54

activiteit strijdigheid bestemmingsplan: gebruik pand als fietsenwinkel

(Z2019-11385 ontvangen 30-7-2019)